Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng trước khi sử dụng trang web 888casino-vn.top. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

Các điều khoản sử dụng dưới đây áp dụng cho tất cả các người dùng của trang web 888casino-vn.top, bao gồm cả người dùng truy cập và sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các thông tin, nội dung, hình ảnh, logo, biểu đồ, video và âm thanh trên trang web 888casino-vn.top đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba chúng tôi được cấp phép. Việc sử dụng, sao chép hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép của chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể chịu trách nhiệm pháp lý.

2. Sử dụng trang web

Bạn được phép sử dụng trang web 888casino-vn.top chỉ để truy cập thông tin, cung cấp hoặc sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên trang web này. Bạn không được sử dụng trang web này cho mục đích mạo danh, lừa đảo, vi phạm pháp luật hoặc gây bất kỳ hành động gây hại đến trang web hoặc người dùng khác.

Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web 888casino-vn.top nếu chúng tôi cho rằng bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong văn bản này.

3. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của trang web 888casino-vn.top hoặc các dịch vụ được cung cấp trên trang web này mà không cần báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt nào đối với trang web này.

  • Mọi thay đổi đều có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web.

Mọi thắc mắc hoặc khiếu nại về việc sử dụng trang web 888casino-vn.top, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]